Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bartiego Zakup książki:
Joannici i ich związki z ziemiami polskimi Zachęcamy do wspólnej modlitwy Liturgią Godzin. Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Projekty » Projekty zakończone » Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy
Polecamy

MALTAŃSKI KALENDARZ LITURGICZNY

 

13.10.2017
wspomnienie bł. Gerarda
- założyciela Zakonu Maltańskiego

19.11.2017
Wspomnienie Wszystkich Świętych i Błogosławionych 
Zakonu Maltańskiego

+++

MODLITWA WSTAWIENNICZA ZA SUWERENNY ZAKON MALTAŃSKI

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bartie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

+++


 

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej: Akcja ratunkowa Babia Góra


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach


Opłatek Maltański 2014 Kraków (english)

XI Wieczór Maltański 2014 Kraków

więcej filmów >>>

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracyA+A-A0

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy

"Każdy niepełnosprawny jest dla nas niepowtarzalną osobą 
wraz z jego otoczeniem, możliwościami i ograniczeniami."

Od stycznia 2009 roku do końca lutego 2014 roku Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA realizowała trzy kolejne edycje ogólnopolskiego projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy". Projekt był realizowany w ramach 1. Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w działaniu 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej.

Liderem projektu był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami Fundacji w realizacji projektu były Caritas Polska, Fundacja Aktywnej rehabilitacji i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, wsparcie oraz przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy, a przez to przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Pomagała w tym bardzo dokładna diagnoza potrzeb i możliwości uczestników projektu, a także indywidualny dobór odpowiednich form wsparcia.

Udział w projekcie wzięły osoby z terenu całego kraju. W projekcie przewidziano również wsparcie dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością, po to, aby osobom z ich najbliższego otoczenia też pomóc w odnalezieniu się w nieraz trudnej sytuacji życiowej.

W ramach projektu podjęliśmy wiele działań służących aktywizacji społecznej i zawodowej. Wynikiem pracy z psychologiem i doradcą zawodowym były Indywidualne Plany Działania przygotowane dla każdego uczestnika projektu.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dały uczestnikom narzędzia do poruszania się po współczesnym rynku pracy. Dzięki zajęciom z psychologiem beneficjenci odkrywali swoje mocne i słabe strony, poznali sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem. Na zajęciach z doradcą zawodowym można było nauczyć się jak pisać CV i list motywacyjny, dowiedzieć się, gdzie szukać pracy i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Blok prawny dał wiedzę m.in. o pozycji osób z niepełnosprawnością w ustawodawstwie krajowym.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy odbywały się w formie stacjonarnej (realizowane w Ośrodkach Pomocy) oraz wyjazdowej (zajęcia równolegle prowadzone dla rodziców i opiekunów).

Chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność i podwyższyć kwalifikacje zawodowe uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe o różnorodnej tematyce np.: telemarketing, profesjonalny wizerunek, obsługa komputera. Ponadto, indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe, zakupione w firmach zewnętrznych, przygotowywały do pracy w konkretnych zawodach, np.: grafik komputerowy, pracownik kadrowo-płacowy, telemarketer, archiwista, wykonawca rękodzieła artystycznego, manicurzystka. Możliwość sprawdzenia w praktyce nabytych umiejętności i swojej gotowości do podjęcia pracy dały staże zawodowe, 3 miesięczne praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Dodatkowo wprowadzoną formą w trzeciej edycji projektu były Indywidualne Zajęcia Praktyczne u pracodawcy.

Beneficjentom pomogliśmy w kontynuacji nauki, poprzez opłatę czesnego lub zakup podręczników i pomocy naukowych. Części osób został też zakupiony specjalistyczny sprzęt komputerowy lub rehabilitacyjny, który umożliwił uczestnictwo w zajęciach i podjęcie działań aktywizujących społecznie i zawodowo. Ponadto nasi beneficjenci korzystali z indywidualnych konsultacji prawnika, specjalisty ds. sprzętu, lekarzy, logopedy i innych specjalistów.

Do projektu w kolejnych edycjach zostało łącznie przyjętych 1770 beneficjentów, osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężeniem. Każda z tych osób to inna historia życiowa, to inne doświadczenie zawodowe i co za tym idzie, inne wsparcie udzielone w projekcie.

Niektórzy nasi podopieczni zaczynali swoją aktywizację zawodową od początku, dzięki udziałowi w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy uczyli się pisać CV, szukać ofert w Internecie i rozpoznawać swoje mocne i słabe strony. Część osób uzyskała umiejętność obsługi komputera. Inne osoby wspieraliśmy w kontynuacji przerwanej kiedyś lub samodzielnie rozpoczętej drogi zawodowej. Beneficjentów kierowaliśmy na indywidualnie dobrane staże i szkolenia zawodowe; wśród nich były osoby, które nauczyły się specjalistycznych programów informatycznych, księgowości, pracy biurowej, telemarketingu, rękodzieła artystycznego.

Niektórzy Beneficjenci bardzo szybko się z nami rozstali, ponieważ ... podjęli zatrudnienie. Wśród nich są: prawnik, pracownik ochrony, pracownik działu poligrafii, operator danych, referent ds. monitoringu prasy, informatyk. Łącznie dzięki udziałowi w projekcie pracę podjęło ok. 220 osób.

Dzięki udziałowi w projekcie osoby niepełnosprawne znalazły przyjazną dłoń i pomoc, zarówno w poruszaniu się na trudnym rynku pracy, jak i w rozwijaniu własnej osobowości.

Zgłoś się do projektu - ankieta zgłoszeniowa

http://pomocmaltanska.pl/artykul/60_ankieta_zgloszeniowa 

stara strona projektu 

(Strona była aktualizowana do dnia 1 kwietnia 2012. Wszystkie informacje z działalności projektu będą pokazywane w zakładce oraz na stronie głównej)


© 2017 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY